Kolektory solarne - Braas Solar

 - - Braas sollar 2
 • Najwyższej jakości produkty oraz wzorowy serwis czynią nas jednym z czołowych dostawców systemów solarnych.
 • Nasza marka rozpoznawalna jest na całym świecie.
 • Jesteśmy jedyną firmą oferującą kompletne systemy dachowe obejmujące betonowe i ceramiczne dachówki,
 • dopasowane komponenty dachowe oraz systemy solarne.
 • Oferujemy szeroką gamę kompletnych wysokosprawnych solarnych systemów grzewczych.
 • Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój.
 • W celu zapewnienia najwyższej jakości, wszystkie nasze produkty są testowane.
 • Nasze produkty, nie tylko spełniają najwyższe standardy lecz także je wyznaczają.
 - - dotacja solary

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ruszył z programem 45% na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. 45% dopłaty obejmuje:

 - zakup urządzeń,
 - koszt instalacji,
 - koszt uruchomienia.

        Popularność programu dofinansowań poprzez dopłatę do kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej podgrzewającej ciepłą wodę użytkową stale rośnie. Ale czy inwestycja rzeczywiście się kalkuluje?

        Trzeba pamiętać  że do inwestycji musimy doliczyć od 2% do 4% prowizji za udzielenie kredytu z dotacją (banki spółdzielcze). Przyjmijmy że średnio przeciętna rodzina płaci za ogrzewanie wody średnio 200pln miesięcznie (dane z GUS) to odpowiednio dobrana instalacja solarna powinna nam zagwarantować oszczędności około 1500pln rocznie. Weźmy po uwagę przeciętny zestaw solarny za około 13 900 pln brutto. (Poglądowa cena wraz z montażem dla 4-8 osób)

 - - dofinansowanie tabela

 

         Czy się opłaca ? Biorąc pod uwagę fakt, iż instalacje solarne mają żywotność więcej niż 20lat. Tak więc możemy się spodziewać stopy zwrotu kosztów kompletnej instalacji solarnej nawet w okresie 4-6 lat!

        Istotnym faktem jest, iż klient ma prawo wcześniejszej spłaty, oznacza to, że osoby preferujące wpłatę w gotówce po otrzymaniu dofinansowania nie będą obciążone odsetkami. (Ustawa o kredycie konsumenckim z 2001r.). Dofinansowania NFOŚiGW można także łączyć z niektórymi funduszami gminnymi przeznaczonymi na ten cel.

 

 

Jak uzyskać dotacje?

 

1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza: 

       a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów

- oferty wykonawcy

- projektu instalacji

- projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)

       b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):

- oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

- kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę

       c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).

       d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.

       e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.

       f) Inne dokumenty wymagane przez Bank. 

 

2.  Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

 

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

 

4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:

       a) protokół końcowego odbioru

       b) kopie faktur

       c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej

       d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą

       e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia

       f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.

 

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.

 

6.  Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

 

7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Zamawiając u nas system solarny pomożemy Państwu przygotować pełną dokumentację potrzebną do otrzymania dofinansowania.

Promocja

Kominy Systemowe Schiedel Rondo i Rondo Plus / Rabaty

Oferujemy sprawdzone systemy kominowe firmy Schiedel . Renomowany producent , ogromne doświadczenie w produkcji, stosujący tylko najlepszej jakości materiały budowlane do wytworzenia wszystkich części składowych komina w trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania każdego detalu w kominie. I to jest gwarancja bezpieczeństwa dla inwestora kupującego materiały budowlane z gwarantowaną jakością jaką są produkty Schiedel.

 Do końca czerwca br. Oferujemy rabat do 35 % przy zakupie całego komina systemowego Rondo lub  Rondo Plus . Zapraszamy

Kontakt z doradcami

mgr inż. Renata Gratkowska

Technologie pokryć dachowych od stropu po sam szczyt. Kolorystyka i wizualizacja projektów.

tel: 693860243
mgr Jurand Przybysz

Kontakt w sprawie inwestycji, kompleksowe zaopatrzenie. Kontakt z podwykonawcami.

tel: 667679040
inż. Mariusz Chroł

Szczególnie trudne problemy inżynierskie - ściany, dachy, elewacje, fundamenty, stropy i kominy.

tel: 667679050
Piotr Ogiński

Niestandardowe zamówienia. Wspólnoty mieszkaniowe. Kontakt z podwykonawcami.

tel: 607667209